Ebook Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn! Full

Tải Ebook Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn! Full Prc/Mobi, Epub.

Giới thiệu Ebook:

Tác giả : Mía
Thể loại : Truyện Teen
Nguồn : wattpad.com
Trạng thái : Full

Giới thiệu truyện:

Năm 19 tuổi, tôi đã gặp được cậu ấy…

Năm 19 tuổi, tôi được sắp xếp ngồi cùng bàn với cậu ấy…

Và cũng năm đó, khoảnh khắc gặp được cậu ấy tôi đã biết mình lại rơi bào cảnh thất tình rồi.

Năm đó, thanh xuân của tôi có thêm hai chữ Dư Hoài…mặc dù tôi không phải Cảnh Cảnh của cậu ấy.

Download Ebook Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn! Full:

Hướng dẫn tải ebook nhanh trong vòng 1 phút
hoặc xem chi tiết ở đây

Hướng dẫn download ebook bằng hình ảnh

Ebook Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn! Full Epub – Full

Ebook Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn! Full Prc/Mobi – Full


Các phiên bản Ebook khác...

Ebook dành riêng cho bạn...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *