Ebook Xuyên Không Level 999 (Max Level – Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể) – Phan Nathan – Tới chương 69

Tải Ebook Xuyên Không Level 999 (Max Level – Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể) – Phan Nathan Tới chương 69 Epub, Prc/Mobi, Pdf.

Giới thiệu Ebook:

Ebook Xuyên Không Level 999 (Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể) - Phan Nathan - Tới chương 69
Tác giả: Phan Nathan
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Võng Du, Xuyên Không
Nguồn: wattpad.com/user/PhanNathan, facebook: Phan’s Facebook profile
Trạng thái: Tới chương 69
Chương cuối: Chương 69

Giới thiệu truyện:

Thể loại: tiên hiệp, kiếm hiệp, võng du, xuyên không…

Phá Thiên là một tay game thủ sống tại Sài Gòn, sau khi khám phá ra map ẩn Thập Giới và tiêu diệt Boss Hỗn Độn. Phá Thiên quyết định đi ăn mừng, nhưng chưa kịp ăn mừng thì đã bị xe tải tông. Kết quả xuyên không đến Thế giới game đang chơi với nhân vật của mình với level max và chỉ số vượt giới hạn.

Cảnh giới: 1. Khai Mạch Cảnh 2. Luyện Khí Cảnh 3. Luyện Thể Cảnh 4. Linh Hải Cảnh 5. Vương Hoàng Cảnh 6. Tôn Hoàng Cảnh 7. Địa Nhân Cảnh 8. Thiên Nhân Cảnh  9. Đế Cảnh 10. Bán Thần Cảnh 11. Thần Cảnh 12. Phá Toái Cảnh 13. Hư Không Cảnh 14. Tuyên Thể Cảnh 15. Hóa Hồng Cảnh 16. Hư Vô Cảnh 17. Kiếp Cảnh 18. Đạo Cảnh 19. Vô Cảnh 20. Bán Tiên 21.Kim Tiên Cảnh 21. Huyền Tiên Cảnh 22. Đại Tiên Cảnh 23. Thái Ất Kim Tiên Cảnh 24. Thiên Tiên 25. Thần Vương Cảnh

26. Thiên Tôn Cảnh… còn nữa!

Download Ebook Xuyên Không Level 999 (Max Level – Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể) – Phan Nathan Tới chương 69:

Hướng dẫn tải Ebook bằng video

Ebook Xuyên Không Level 999 (Max Level – Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể) – Phan Nathan – Tới chương 69 Epub – Tới chương 69

Ebook Xuyên Không Level 999 (Max Level – Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể) – Phan Nathan – Tới chương 69 Prc/Mobi – Tới chương 69

Các phiên bản Ebook khác...

Ebook dành riêng cho bạn...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *