Ebook Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhĩ Căn – Full

Ebook dành riêng cho bạn...

2 bình luận

  1. linh viết:

    Trong thể loại truyện này cá nhân mình đọc được mỗi bộ này của Nhĩ Căn trên mstory. Các bộ khác kể cả Cầu ma với Tiên Nghịch đọc cảm thấy nó lê thê quá. Một tình tiết mà kéo dài cả mấy chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *