Ebook Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo – Xử Vũ Tiêu Tương – Tới chương 53

Tải Ebook Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo – Xử Vũ Tiêu Tương Tới chương 53 Epub, Prc/Mobi, Pdf.

Giới thiệu Ebook:

Ebook Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo - Xử Vũ Tiêu Tương - Tới chương 53
Tác giả: Xử Vũ Tiêu Tương
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng
Nguồn: wattpad.com
Trạng thái: Tới chương 53
Chương cuối: Quyển 1 – Chương 53

Giới thiệu truyện:

Editor: CaarmTus1510

Thể loại: 1&1, nữ cường VS nam cường hơn, sủng văn, thăng cấp vô hạn, sủng ái vô hạn.

Nữ chính là đệ nhất sát thủ đầu bảng, để đầu lĩnh của tổ chức Ám Dạ, sống lại vào thân xác của một sắc nữ, khác xa một trời một vực, sẽ xảy ra tình cảnh nghịch chuyển thế nào đây?

Nếu ai dám bắt nạt ta phải không? Được, ta bắt nạt lại gấp mười lần như thế!

Ngầm chơi đùa ta? Tốt, đùa đến khi nào y phục ngươi tơi tả chạy về thì thôi.

Phát tiết với ta? Trực tiếp đánh cho ngươi răng rơi đầy đất! Không thể tự mình sinh hoạt được.

Ngự vạn thú, luyện linh đan, chế thần khí, ngạo thế ngút trời, phượng hạ dị thế, tất cả những thứ này đối với nàng mà nói, quá đổi đơn giản.

Download Ebook Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo – Xử Vũ Tiêu Tương Tới chương 53:

Hướng dẫn tải ebook nhanh trong vòng 1 phút.
Hướng dẫn download ebook bằng hình ảnh

Ebook Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo – Xử Vũ Tiêu Tương – Tới chương 53 Epub – Tới chương 53

Ebook Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo – Xử Vũ Tiêu Tương – Tới chương 53 Prc/Mobi – Tới chương 53

Ebook Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo – Xử Vũ Tiêu Tương – Tới chương 53 Pdf – Tới chương 53

Các phiên bản Ebook khác...

Ebook dành riêng cho bạn...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *