Ebook Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi – Ngận Thị Kiểu Tình – Tới chương 1093

Tải Ebook Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi – Ngận Thị Kiểu Tình Tới chương 1093 Epub, Prc/Mobi, Pdf.

Giới thiệu Ebook:

Ebook Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi - Ngận Thị Kiểu Tình - Tới chương 1093
Tác giả: Ngận Thị Kiểu Tình
Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ
Nguồn: Sàn Truyện, Bạch Ngọc Sách
Trạng thái: Tới chương 1093
Chương cuối: Chương 1093

Giới thiệu truyện:

Edit: Akito, nhóm Nữ Phụ, Vong Hồn, Vong Mạng

Thể loại: Khoa Huyễn, hệ thống, nữ phụ, xuyên nhanh

Ninh Thư chết nhưng may mắn lại trở thành người làm nhiệm vụ của hệ thống.

Chính vì thế cô ở trong các thế giới, sắm vai ác, gặp được rất nhiều loại người vô tình có, lãnh khốc có, người cố tình gấy sự cũng có.

Không những thế các loại bạch liên hoa, nữ nhân trà xanh, nữ nhân tâm cơ cô đều gặp gỡ được cả.

Ninh Thư gào thét, các ngươi những…cặn bã này, ta chỉ là tới phản công đấy, mong đừng ảnh hưởng ta hoàn thành nhiệm vụ.

Vai chính xuyên qua, vai chính trọng sinh, chỉ có nhiệm vụ giả (người làm nhiệm vụ) không nỗ lực, chứ không có không thể cạy ra quầng sáng của nhân vật chính.

Download Ebook Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi – Ngận Thị Kiểu Tình Tới chương 1093:

Hướng dẫn tải Ebook bằng video

Ebook Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi – Ngận Thị Kiểu Tình – Tới chương 1093 Epub – Tới chương 1093

Ebook Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi – Ngận Thị Kiểu Tình – Tới chương 1093 Prc/Mobi – Tới chương 1093

Ebook Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi – Ngận Thị Kiểu Tình – Tới chương 1093 Pdf – Tới chương 1093

Các phiên bản Ebook khác...

Ebook dành riêng cho bạn...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *