Ebook Huyền Lục – VeHuyenHy – Tới chương 466

Tải Ebook Huyền Lục – VeHuyenHy Tới chương 466 Epub, Prc/Mobi, Pdf.

Giới thiệu Ebook:

Ebook Huyền Lục - VeHuyenHy - Tới chương 466
Tác giả: VeHuyenHy
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Trọng Sinh
Nguồn: Truyện CV
Trạng thái: Tới chương 466
Chương cuối: Chương 465

Giới thiệu truyện:

Có một nơi, ở đó người tu chân quá nhiều. Khi tu chân giới trở nên quá thịnh hành, sẽ có những người muốn trở thành phàm nhân. Trở thành người thường, có thể nếm được ngũ vị tạp trần của thế gian, của nhân sinh.

Ngươi có muốn tu luyện lại không? – Không.

Tại sao? – Vì ta chết một lần rồi.

Vậy sao ngươi lại tu? – Vì ta sợ chết.

Một câu chuyện tu chân đan xen giữa sinh hoạt đời sống của phàm nhân liền bắt đầu từ đây.

Download Ebook Huyền Lục – VeHuyenHy Tới chương 466:

Ebook Huyền Lục – VeHuyenHy – Tới chương 466 Epub – Tới chương 466

Ebook Huyền Lục – VeHuyenHy – Tới chương 466 Prc/Mobi – Tới chương 466

Ebook Huyền Lục – VeHuyenHy – Tới chương 466 Pdf – Tới chương 466

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.