Ebook Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính – Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang – Full

Tải Ebook Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính – Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang Full Epub, Prc/Mobi, Pdf.

Giới thiệu Ebook:

Ebook Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính - Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang - Full
Tác giả: Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang
Thể loại: Ngôn Tình, Sủng
Nguồn: wattpad.com/user/-lamvu
Trạng thái: Full
Chương cuối: Chương 58

Giới thiệu truyện:

Độ dài: 57 chương + 1 PN

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngọt, sủng, HE.

CP chính: Hứa Trì x Tần Cần

Bác sĩ trưởng Hứa Trì hay nói rằng, răng khôn là cái thứ rất khó chịu, nhổ sớm thì được “giải thoát”, nhổ trễ thì phải “thoả hiệp”

Vị bác sĩ này không ngờ, cuối cùng mình lại thua bởi một cái “răng khôn”, vì nó mọc trong lòng, muốn nhổ cũng không được.

“Răng khôn” này tên là Tần Cần

Download Ebook Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính – Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang Full:

Ebook Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính – Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang – Full Epub – Full

Ebook Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính – Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang – Full Prc/Mobi – Full

Ebook Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính – Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang – Full Pdf – Full

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.