Ebook Kamen Rider Xâm Lấn Comic – tuanminhnguyen – Tới chương 272

Tải Ebook Kamen Rider Xâm Lấn Comic – tuanminhnguyen Tới chương 272 Epub, Prc/Mobi, Pdf.

Giới thiệu Ebook:

Ebook Kamen Rider Xâm Lấn Comic - tuanminhnguyen - Tới chương 272
Tác giả: tuanminhnguyen
Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không
Nguồn: Truyện CV
Trạng thái: Tới chương 272
Chương cuối: Chương 272

Giới thiệu truyện:

Thể loại: khoa huyễn, xuyên không, đồng nhân…

Hắn chỉ là một con người bình thường vậy mà lại có cơ hội xuyên vào thế giới Marvel, lại còn được tặng thêm một cái hệ thống.

Nhưng mà bên trong nó luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm, trong cái thế giới tồn tại cả hai dạng người vừa là anh hùng cùng nguy hiểm tội phạm, nhân vật chính hóa thân thành một cái nửa chín nửa tà Kamen Rider, từng bước từng bước trở nên mạnh mẽ. 

Cùng Ironman nghiên cứu ra Rider System Thần Bí!! 

Cùng Doctor Strange so Ma Pháp!! 

Thành lập một cái cùng Avenger ngang cơ Kamem Rider tổ chức!! 

Sau đó nhân vật chính liền phát hiện thế giới này liền loạn hơn hắn tưởng!! 

Map: Avenger – X-Men – DC… 

Download Ebook Kamen Rider Xâm Lấn Comic – tuanminhnguyen Tới chương 272:

Hướng dẫn tải ebook nhanh trong vòng 1 phút.
Hướng dẫn download ebook bằng hình ảnh

Ebook Kamen Rider Xâm Lấn Comic – tuanminhnguyen – Tới chương 272 Epub – Tới chương 272

Ebook Kamen Rider Xâm Lấn Comic – tuanminhnguyen – Tới chương 272 Prc/Mobi – Tới chương 272

Ebook Kamen Rider Xâm Lấn Comic – tuanminhnguyen – Tới chương 272 Pdf – Tới chương 272

Các phiên bản Ebook khác...

Ebook dành riêng cho bạn...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *