Ebook Nhân Tổ – Lừa Con Lon Ton – Tới chương 509

Tải Ebook Nhân Tổ – Lừa Con Lon Ton Tới chương 509 Epub, Prc/Mobi, Pdf.

Giới thiệu Ebook:

Ebook Nhân Tổ - Lừa Con Lon Ton - Tới chương 509
Tác giả: Lừa Con Lon Ton
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
Nguồn: Truyện CV
Trạng thái: Tới chương 509
Chương cuối: Chương 509

Giới thiệu truyện:

Cơ thể chứa càn khôn. Ý niệm biến vận mệnh.

Chỉ cần ta muốn, thiên địa tự nhiên hết thảy đều tuỳ ta sử dụng.

Tay chỉ thương khung.

Miệng phun chân ngôn.

– Ta nói: Có đan đạo.

Một sợi quy tắc sinh ra từ ngón tay của hắn. Thiên địa tự nhiên đại đạo quy tắc từng sợi rủ xuống, ôm lấy tân sinh quy tắc như người mẹ ôm lấy người con. Đan đạo lập tức xuất hiện trong trời đất.

– Ta nói: Có kiếm đạo.

Lập tức có kiếm đạo.

– Ta nói: Có trận đạo.

Lập tức có trận đạo.

… 

– Ta nói: Nhân tộc là vạn vật chi linh.

– Ta là Nhân Tổ.

ps: – Đây là truyện mà nhân tộc khốn khổ nhất mà bạn từng biết

– Main chết ngay chap đầu.

Download Ebook Nhân Tổ – Lừa Con Lon Ton Tới chương 509:

Ebook Nhân Tổ – Lừa Con Lon Ton – Tới chương 509 Epub – Tới chương 509

Ebook Nhân Tổ – Lừa Con Lon Ton – Tới chương 509 Prc/Mobi – Tới chương 509

Ebook Nhân Tổ – Lừa Con Lon Ton – Tới chương 509 Pdf – Tới chương 509

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *