Ebook Hệ Thống Toàn Năng Hóa – Dương Gia Đại Thiếu – Tới chương 106

Tải Ebook Hệ Thống Toàn Năng Hóa – Dương Gia Đại Thiếu Tới chương 106 Epub, Prc/Mobi, Pdf.

Giới thiệu Ebook:

Ebook Hệ Thống Toàn Năng Hóa - Dương Gia Đại Thiếu - Tới chương 106
Tác giả: Dương Gia Đại Thiếu
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không
Nguồn: Truyện YY
Trạng thái: Tới chương 106
Chương cuối: Chương 106

Giới thiệu truyện:

Thể loại: xuyên không, main bá, Hệ Thống, triệu hồi,……

Truyện thể loại yy bug hơi nhiều anh em ném đá nhẹ tay nha.

Cảnh giới tu luyện:

+ Võ giả:

TU CHÂN GIẢ:

– Tôi Thể Cảnh

– Luyện Thể Cảnh

– Trúc Cơ Cảnh

– Kim Đan Cảnh

– Thuế Phàm Cảnh

+ 5 đại cảnh giới, với mỗi cảnh giới được chia làm 9 tiểu cảnh giới.

BÁN TIÊN:

– Thiên Nhân Cảnh

– Phá Hư Cảnh

– Thần Thai Cảnh

– Thần Nhân Cảnh

+ 4 đại cảnh giới, với 9 tiểu cảnh giới.

BÁN THẦN:

– Bán Hư Cảnh 

– Hóa Hư Cảnh

– Huyền Tiên Cảnh

– Địa Tiên Cảnh

– Thiên Tiên Cảnh

– Chân Tiên Cảnh

– Kim Tiên Cảnh

– Thần Tiên Cảnh.

+ 9 đại cảnh giới, với mỗi cảnh giới được chia làm 9 tiểu cảnh. 

TIÊN CẢNH:

– Thái Ất Hoàng Tiên Cảnh

– Thái Ất Huyền Tiên Cảnh 

– Thái Ất Địa Tiên Cảnh

– Thái Ất Thiên Tiên Cảnh

– Thái Ất Chân Tiên Cảnh

– Thái Ất Kim Tiên Cảnh

– Thái Ất Thần Tiên Cảnh

– Thái Ất Tự Tiên Cảnh

– Thái Ất Linh Tiên Cảnh

+ 9 đại cảnh giới, và được chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. 

THẦN CẢNH:

– Đại La Nguyên Tiên Cảnh

– Đại La Kim Tiên Cảnh

– Đại La Thiên Tiên Cảnh

– Đại La Dị Tiên Cảnh

– Đại La Chân Tiên Cảnh

– Đại La Thần Tiên Cảnh

– Đại La Linh Tiên Cảnh

– Đại La Kết Thần Cảnh

– Đại La Hợp Thần Cảnh 

+ Chín đại cảnh giới và được chia làm Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ và Viên Mãn. 

Ngoài ra còn các cảnh giới Thần Nhân tiếp theo.

Đại Linh Cảnh 

Đại Vương Cảnh 

Đại Hoàng Cảnh 

Đại Thánh Cảnh 

Đại Tiên Cảnh 

Đại Thần Cảnh 

Đại Đế Cảnh. 

+Luyện Đan Sư: từ Nhất Phẩm đến Cửu Phẩm, còn có Hoàng cấp, Huyền cấp, Địa cấp, Thiên cấp, tiên cấp đan sư.

+Nghề khác: Luyện Khí Sư, Khống Thú Sư,  Phù Sư, Linh Trận Sư 

Phẩm chất binh khí; Tinh cấp, Nhân  cấp,  Hoàng cấp, Huyền cấp, Địa cấp, Thiên cấp, Thánh cấp, Chí Tôn cấp, Thần cấp.

Công pháp; như binh khí

Download Ebook Hệ Thống Toàn Năng Hóa – Dương Gia Đại Thiếu Tới chương 106:

Hướng dẫn tải ebook nhanh trong vòng 1 phút
hoặc xem chi tiết ở đây

Hướng dẫn download ebook bằng hình ảnh

Ebook Hệ Thống Toàn Năng Hóa – Dương Gia Đại Thiếu – Tới chương 106 EpubĐọc truyện Hệ Thống Toàn Năng Hóa online – Tới chương 106

Ebook Hệ Thống Toàn Năng Hóa – Dương Gia Đại Thiếu – Tới chương 106 Prc/Mobi – Tới chương 106

Ebook Hệ Thống Toàn Năng Hóa – Dương Gia Đại Thiếu – Tới chương 106 Pdf – Tới chương 106

Các phiên bản Ebook khác...

Ebook dành riêng cho bạn...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *