Từ khóa: ——————————————————————————– Minh Khai Dạ Hợp