Ebook Mãnh Quỷ Thu Dung Hệ Thống Convert – Nam đấu côn lôn – Tới chương 357

Tải Ebook Mãnh Quỷ Thu Dung Hệ Thống Convert – Nam đấu côn lôn Tới chương 357 Epub, Prc/Mobi, Pdf.

Giới thiệu Ebook:

Ebook Mãnh Quỷ Thu Dung Hệ Thống Convert - Nam đấu côn lôn - Tới chương 357
Tác giả: Nam đấu côn lôn
Thể loại: Linh Dị
Nguồn: TruyenCV
Trạng thái: Tới chương 357
Chương cuối: Chương 357: , không phụ trách thập tử đạo sư

Giới thiệu truyện:

“Vô Lượng Thiên Tôn Vô Lượng Thiên , Vô Lượng Thiên Nhãn nhìn thế gian!”

Người sau khi chết , còn có thể giống như trước bình thường sinh hoạt , lúc đầu còn có lương tri , du đãng lâu , liền mất đi nhân tính , hành hung làm ác.

Tần Côn ngoài ý muốn được đến mãnh quỷ thu dụng hệ thống , quét sạch nhân gian quỷ quái , thuận tay hối đoái cái khen thưởng , thời gian mặc dù trải qua kinh khủng , nhưng vẫn là thú vị.

p/s: truyện đúng chất linh dị, hệ thống tồn tại chỉ để cho nhiệm vụ và được công đức chứ không có buff gì quá đáng, main từng bước mà tiến lên, tính cách main lưu manh đọc khá hài hước sau những phi vụ bắt quỷ…. nó sẽ đưa người đọc nhìn về thế giới ma quỷ theo một khía cạnh khác, chứ không còn chỉ đơn thuần là kinh khủng ghê rợn.

Download Ebook Mãnh Quỷ Thu Dung Hệ Thống Convert – Nam đấu côn lôn Tới chương 357:

Ebook Mãnh Quỷ Thu Dung Hệ Thống Convert – Nam đấu côn lôn – Tới chương 357 Epub – Tới chương 357

Ebook Mãnh Quỷ Thu Dung Hệ Thống Convert – Nam đấu côn lôn – Tới chương 357 Prc/Mobi – Tới chương 357

Ebook Mãnh Quỷ Thu Dung Hệ Thống Convert – Nam đấu côn lôn – Tới chương 357 PdfĐọc thử online – Tới chương 357

Ebook dành riêng cho bạn...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *