Hướng dẫn tải ebook

1. Chọn định dạng truyện muốn tải

Screenshot 2019 05 13 20 42 42

2. Bấm nút Verify để tiếp tục

A1

3. Kéo xuống dướitìm ô check xác nhận không phải là người máy.

A2 1

4. Nhấn nút Continue sau khi đã xác nhận không phải người máy

A3 1

5. Kéo xuống dưới tìm chờ 10 giây để nút Please Wait -> Get Link. Nhấn GetLink để tải.

A4