Hướng dẫn tải Ebook

I. Hướng dẫn tải eBook bằng hình ảnh

1. Nhập tên Ebook cần tìm

2. Chọn Ebook từ kết quả tìm kiếm

 

3. Nhấn vài Link Download Ebook

 

Huong Dan Download Ebook 3

4. Bấm vào Tôi không phải là người máy

 

5. Đọc hướng dẫn ở ô màu xanh và chọn đúng yêu cầu, rồi bấm nút Xác minh

 

6. Chờ 3 giây bấm vào nút Get Link để download.

 

II. Hướng dẫn tải eBook bằng video