Hướng dẫn tải ebook

1. Chọn định dạng truyện muốn tải

Chọn định dạng ebook muốn tải.
Chọn định dạng ebook muốn tải

(1): Chọn định dạng ebook muốn tải. ( Trong hình là định dạng ePub, ngoài ra bạn có thể chọn định dạng prc hoặc Pdf để tải.2. Xác nhận không phải robot

Xác nhận không phải người máy
Xác nhận tôi không phải người

(1): Click chọn vào ô không phải người máy. Nếu hệ thống chắc chắn bạn không phải người máy sẽ có dấu tick màu xanh hiện lên. Không sẽ sẽ 1 popup ở như hình bên cạnh.(Khi popup hiện đọc đúng câu hỏi ( Chọn tất cả hình vuông có đèn giao thông(1A) ) và chọn các đúng các khối hình và nhấn nút “TIẾP THEO” hoặc “XÁC NHẬN”.(1B))

(2): Nhấn nút “Click here to continue”.3. Chờ liên kết sẵn sàng và nhấn vào tiếp tục

Screenshot 2019 05 13 20 45 46
Chờ 7s để nhấn nút tiếp tục.

(1) Chờ 7 giây để nút tiếp tục sáng lên.

(2) Bấm vào nút “Tiếp tục”4. Kiểm tra thông tin file truyện

Screenshot 2019 05 13 20 55 24
Kiểm tra thông tin file để tải, xác nhận và tải ebook.

(1) Thông tin về ebook như tên, kích thước và định dạng.

(2) Sau khi kiểm tra thông tin về tên và kích thước thấy đúng. Nhấn vào để xác nhận.

(3) Nhấn vào nút “Download”5. Nhấn Download khi file đã chuẩn bị xong sau 15 giây

Screenshot 2019 05 13 20 56 37
Chờ 15 giây để hệ thống chuẩn bị file.

(1) Chờ 15 giây để hệ thống chuẩn bị file để download.

(2) Khi nút “Download” sáng lên thì nhấn vào6. Kiểm tra thành quả

Screenshot 2019 05 13 20 57 05
Thành quả khi đã tải được file.

(1) Thành quả khi mình đã tải thành công eBook.( Ở trên mình dùng Chrome trên Android)

KHẮC PHỤC 1 SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI TẢI EBOOK