Ebook Đại Ma Đầu Hệ Thống – Acma11 – Tới chương 177

Tải Ebook Đại Ma Đầu Hệ Thống – Acma11 Tới chương 177 Epub, Prc/Mobi, Pdf.

Giới thiệu Ebook:

Ebook Đại Ma Đầu Hệ Thống - Acma11 - Tới chương 177
Tác giả: Acma11
Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh
Nguồn: Truyện CV
Trạng thái: Tới chương 177
Chương cuối: Chương 178

Giới thiệu truyện:

Mọi người sẽ ra sao nếu bỗng một ngày đại ma đầu hệ thống xuất hiện ở dị giới này, cũng từ đó kéo theo một tràng vô biên giết chóc, sinh linh đồ thán.

Mà tu ví của hăn muốn tăng nhanh thì phải làm việc ác càng nhiều,mà  bị người hận càng nhiều, tu vi tăng càng nhanh; giết người càng nhiều, tu vi tăng đến càng nhanh; thanh danh xấu xa, tu vi tăng đến càng nhanh! Từ khi có Đại Ma Đầu hệ thống, Vương Bá Ngưu liền đi lên con đường vĩ đại giết người phóng hỏa đại lưng vàng, không chuyện ác nào không làm….

Ta tên Vương Bá Ngưu, vạn sự đều ngưu bức

Cảnh giới: võ đồ, võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ tông, đại võ tông, Võ quân, cái thế võ quân, võ vương, cái thế võ vương, võ Hoàng, cái thế võ hoàng, võ tôn, cái thế võ tôn, Đại Là Thiên Tôn, Thần Tôn, Đế Tôn, võ đế, cái thế võ thế, Đại Đế-Tiên Đế-Thiên Đế-Thánh Đế, Thần Đế.

Võ tiên, võ thánh, võ thần, Chí Tôn,….

(Linh hồn tu vi phân biệt là: Phàm Hồn đối ứng Đại Võ tông trở xuống, Hoàng Hồn đối ứng võ quân cảnh, Huyền Hồ đối ứng võ vương cảnh, Địa Hồn đối ứng Võ Hoàng cảnh, Thiên Hồn đối ứng Võ Tôn, Vũ Hồn đối ứng Võ đế, Trụ Hồn đối ứng Đại Đế, Hồng Hồn đối ứng Võ Tiên cảnh, Hoang Hồn đối ứng Võ Thánh cảnh, Thần Hồn đối ứng Võ Thần cảnh, Chí Tôn hồn đối ứng chí tôn cảnh….)

Download Ebook Đại Ma Đầu Hệ Thống – Acma11 Tới chương 177:

Hướng dẫn tải ebook nhanh trong vòng 1 phút.
Hướng dẫn download ebook bằng hình ảnh

Ebook Đại Ma Đầu Hệ Thống – Acma11 – Tới chương 177 Epub – Tới chương 177

Ebook Đại Ma Đầu Hệ Thống – Acma11 – Tới chương 177 Prc/Mobi – Tới chương 177

Ebook Đại Ma Đầu Hệ Thống – Acma11 – Tới chương 177 Pdf – Tới chương 177

Các phiên bản Ebook khác...

Ebook dành riêng cho bạn...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *