Ebook Bá Huyền Lục Convert – Thất sắc hầu – Tới chương 20

Tải Ebook Bá Huyền Lục Convert – Thất sắc hầu Tới chương 20 Epub, Prc/Mobi, Pdf.

Giới thiệu Ebook:

Ebook Bá Huyền Lục Convert - Thất sắc hầu - Tới chương 20
Tác giả: Thất sắc hầu
Thể loại: Huyền Ảo, Dị Giới
Nguồn: TruyenCV
Trạng thái: Tới chương 20
Chương cuối: Chương 20: Lạc ấn nghiền nát

Giới thiệu truyện:

Long Đào , Dị Giới mà đến , tay cầm Long Thần thương , mặc Ám Thần khải , khố thừa lúc tuyệt đại Long Mã , vai khiêng nghịch thiên chi thú , mang theo đáng tin Chiến Bộ , quét ngang người , yêu , Ma Tam Giới , thuận ta thì sống nghịch ta thì chết !

Không là thương thiên đại địa , chỉ vì vậy không có thể động tới nghịch lân .

Khi thiên địa biến đổi lớn bắt đầu , cũng Long Đào đạp vào Thiên Huyền Giới Chủ làm thịt con đường bắt đầu !

Download Ebook Bá Huyền Lục Convert – Thất sắc hầu Tới chương 20:

Hướng dẫn tải nhanh

Ebook Bá Huyền Lục Convert – Thất sắc hầu – Tới chương 20 Epub – Tới chương 20

Ebook Bá Huyền Lục Convert – Thất sắc hầu – Tới chương 20 Prc/Mobi – Tới chương 20

Ebook dành riêng cho bạn...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *